IKKE GJØR DETTE: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, Trygve Harlem Losnedahl, har gått gjennom en del dommer fra norske domstoler. På bakgrunn av disse har han laget en liste over hva du ikke bør gjøre på årets julebord, dersom du er glad i jobben din og kollegaene dine. Dommene det vises til er fra Agder, Borgarting, Eidsivating, og Gulati... Vis mer

Over 300 000 dropper jobbfest. Årsak: Fyll

Årsaken er at kolleger drikker for mye, viser ny undersøkelse.

Julebordsesongen er rett rundt hjørnet, og mange bruker anledningen til å slippe seg litt «ekstra» løs når arbeidsplassen inviterer til den årlige festen.

Men ikke alle er like glad i å feste.

Tall fra en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at 12 prosent av oss dropper julebordet eller andre jobbfester på grunn av andre kollegers fyll. I rene tall er det nøyaktig 330 600 ansatte i norske virksomheter.

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Alkohol og arbeidsliv», som ser blant annet på forskjeller mellom ansatte i ulike bransjer, offentlig og privat sektor, og ansatte med og uten lederansvar.

Direktør i Akan kompetansesenter, som jobber for å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet, Elisabeth Ege, sier til Dagbladet at resultatene forteller at mange virksomheter kan bli mye flinkere til å forebygge problemer som følge av alkoholforbruk.

- Det er behov for økt bevissthet og kunnskap. Dette handler om hvordan vi skal ha det sammen på jobben, i og utenfor arbeidstida.

Disse bransjene drikker mest

I rapporten viser undersøkelsen at det er i bransjekategoriene «kultur/idrett/organisasjoner», «media/reklame/PR» og «forskning», det drikkes mest i jobbsammenheng. De som gjør minst av det er de som jobber i bransjer som involverer omsorg og barn.

Ege sier at bransjene hvor det drikkes mest har flere anledninger og muligheter enn andre.

- Dette er friere yrker med mer fleksibilitet i arbeidstid, og med mulighet for hjemmekontor. Noen av de representerer kulturer med representasjon og feiring av avtaleinngåelser og så videre, sier hun og fortsetter:

- Dette viser bare at det er forskjellige alkoholkulturer, noe vi også erfarer gjennom vår daglige dialog med ulike virksomheter. Det er forskjeller mellom bransjer, mellom virksomheter innad i bransjer, ja, til og med mellom avdelinger i en og samme virksomhet.

Tre råd

Ege i Akan kompetansesenter forteller til Dagbladet at de har tre råd for å gjøre jobbfestene mer inkluderende for alle.

1. Snakk om hva som er greit og ikke greit, hva som skal skje om noen bryter rammene og hvem som da har ansvar. Det skaper forutsigbarhet for alle og ledere vet hva de skal gjøre om noen bryter dem.

2. Sørg for alkoholfrie alternativer som er like gode og like lett tilgjengelig som alkoholen.

3. Ikke spør hvorfor kollegaen din ikke drikker alkohol.

Ege understreker at ledere er rollefigurer, og må gå foran som gode eksempler.

- Hvis noen drikker for mye eller uønskede hendelser skjer, sørg for å få vedkommende trygt hjem og følg opp med en prat dagen etter.

- Ønsker å drikke moderat

Kristin Buvik i FHI har gjort intervjuene i undersøkelsene, og sier det varierer veldig mellom hvor ofte det drikkes i jobbsammenheng, i de forskjellige bransjene.

- Mange sier de ønsker og har en holdning om at det skal drikkes moderat i jobbsammenheng, men noen ganger går over styr, sier hun til Dagbladet.

I det FHI beskriver som den viktigste utfallskategorien, nemlig å være tydelig beruset i jobbsammenheng, er det spesielt høyt i «forsvar/politi/rettsvesen/vakthold» og «telekommunikasjon/IT». Grunnen til at dette blir sett på som den viktigste kategorien er med tanke på potensielle negative konsekvenser i arbeidslivet, heter det i rapporten. Lavest tall kom fra kategorien «helse og omsorg».

Når det kommer til aksept for å drikke seg full blant ansatte er det minst aksept i kategoriene offentlig statsforvaltning, forskning og kultur/idrett/organisasjoner.

Derimot er det størst aksept for det blant ansatte i industri, bygg og anlegg, varehandel, restaurant/servering, og media/reklame/PR.