FLATET UT: Britisk økonomi hadde null vekst i siste halvår. Foto: Best Shot Factory / REX / NTB Scanpix
FLATET UT: Britisk økonomi hadde null vekst i siste halvår. Foto: Best Shot Factory / REX / NTB Scanpix Vis mer

Britisk økonomi flatet ut mot slutten av året

Britisk økonomi flatet ut og registrerte null vekst i siste halvår. I året som helhet var veksten 1,4 prosent, omtrent likt med året før.

Det var først og fremst svekket industriproduksjon som var årsaken til nullveksten i siste kvartal. I tjenestesektoren og bygningsindustrien var det svak vekst.

Den svake veksten mot slutten av året skyldtes i stor grad usikkerhet i forbindelse med brexit og nyvalget i desember.

Veksten for hele 2019 var på 1,4 prosent, så vidt høyere enn året før da den var på 1,3 prosent