Norwegian-aksjonærene stemmer ja til kriseplanen

Børsen kommer tilbake med mer.