VIL STRAMME INN: Regjeringen vil blant annet kunne gi livtidsforbud mot å ha au pair. 


Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
VIL STRAMME INN: Regjeringen vil blant annet kunne gi livtidsforbud mot å ha au pair. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Strammer inn au pair-ordningen

Regjeringen vil slå hardere ned på misbruk av au pairer i norske vertsfamilier.

Vertsfamilier som utnytter sin au pair, skal få varig karantene. Familien vil i så fall altså aldri få lov til å ha au pair igjen.

Dette foreslår regjeringen i et lovforslag til Stortinget i dag. Regjeringen er tydelig på at dette skal bety at norske familier aldri få utnytte au pairer igjen.

- Det er ingen grunn til at vertsfamilier som begår svært grove brudd på au pair-ordningen eller svært alvorlige straffbare forhold mot au pairen, skal få ha au pair igjen. Vi må beskytte fremtidige au pairer fra å utsettes for liknende overgrep, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til Dagbladet.

Etter gjeldende rett kan familien bare ilegges midlertidig utestengelse ved brudd på reglementet. Ingen slik midlertidig utestengelse kan i dag vare lengre enn ti år.

Regjeringens forslag inneholder også andre lovendringer for å styrke au pairenes rettsstilling.

Regjeringen vil blant annet at utestengelse fra au pair-ordningen også kan ilegges for mindre alvorlige forhold, og at utestengelse kan ilegges på et tidligere tidspunkt enn i dag.

I fjor ble det kjent at landets tidligere justisminister, Jøran Kallmyr (Frp), hadde misbrukt au pair-ordningen. Hans au pair ble sendt ut av landet, men siden tatt tilbake.