IMF: Det internasjonale pengefondet IMF varsler at coronapandemien kan føre til den verste økonomiske krisen siden depresjonen. Video: Nicolai Delebekk/NTB / Dagbladet TVB, 14. april 2020 Vis mer

Verste krisa siden 1930-tallet

Det internasjonale pengefondet IMF bekrefter at de anser det som sannsynlig at corona-krisa vil føre til den verste økonomiske krisa siden den store depresjonen på 1930-tallet.

Det skriver de i rapporten World Economic Outlook som ble offentliggjort i dag.

De regner med at «The Great Lockdown», som de kaller det, vil få drastiske konsekvenser for verdensøkonomien.

- Det blir mye værre enn finanskrisa i 2008, skriver de i rapporten.

IMF anslår et fall i verdensøkonomien på 3 prosent i 2020. Samtidig blir det anslått at Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) vil krympe med 6,3 prosent i år. Neste år ventes det en vekst på 2,9 prosent, skriver NTB.

Pengefondet ser også for seg at arbeidsledigheten i Norge vil øke til 13 prosent i år, for så å falle igjen til 7 prosent neste år.

- Viktig langtidsinvestering

Pengefondet ser også for seg at arbeidsledigheten i Norge vil øke til 13 prosent i år, for så å falle igjen til 7 prosent neste år.

BNP i det de omtaler som avanserte økonomier, som EU, USA, Japan og Storbritannia, er ventet å falle med totalt 6,1 prosent.

- Effektiv politisk handling er essensielt for å motvirke muligheten for de verste utfallene, og de nødvendige grepene for å redusere smitte og beskytte liv er en viktig langtidsinvestering i menneskelig og økonomisk helse, skriver IMF.

- Risiko

Pengefondet skriver videre at det er knyttet ekstrem usikkerhet til det videre forløpet.

Et mulig scenarie som bygger på at pandemien flater ut i løpet av andre halvår og tiltak for å begrense spredningen gradvis kan avvikles, tilsier en vekst i verdensøkonomien på 5,8 prosent neste år. Det forutsetter imidlertid politiske tiltak for å holde hjulene i gang, fremholder IMF.

Usikkerhetsfaktorene er svært mange og det er en klar risiko for en betydelig svakere utvikling, ifølge IMF.