Last ned Børsen-appen

Børsenstudio

Jon Even Andersen

Sanner varsler permitterings-endring:

Finansminister Jan Tore Sanner (H) varsler at regjeringen om kort tid kommer med endringer i permitteringsregelverket.

- Vi har sagt at vi vil ha dialog med partene før vi fatter nye beslutning. Nå har vi hatt dialogen. En beslutning vil komme om ikke så altfor lenge, sier Sanner på et pressemøte onsdag.

Sanner møtte onsdag partene i arbeidslivet for å diskutere situasjonen for nærings- og arbeidslivet.

Med på dagens møte var også næringsminister Iselin Nybø (V) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Statsrådene møtte representanter fra LO, NHO, Virke, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS, SMB og Norges Rederiforbund.

LO, NHO og Virke har lenge argumentert hardt for å utvide permitteringsperioden til 52 uker for å hjelpe bedrifter som sliter som følge av coronatiltak.

Tidligere denne uka la NHO fram nedslående tall fra sin siste medlemsundersøkelse. Hele en av fire reisebedrifter frykter konkurs og en av tre sier oppsigelser er nærstående.

Permitteringsordningen er for tida 26 uker med en forlengelse ut oktober for de som ble permittert i mars og april.

- Krisen er ikke over. Mange næringer vil kjenne på dette også framover i lang tid, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- Vi har advart mot at sendrektighet kan føre til unødvendig mange oppsigelser. Jeg opplever nå at man raskt skal ta en beslutning. Det er bra. Jeg forventer også at beslutningen blir i tråd med den enstemmige tilbakemeldingen fra partene i arbeidslivet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen sier videre at det blir avgjørende viktig å holde aktiviteten oppe i offentlig sektor framover.

På spørsmål om hvor raskt en avgjørelse om permitteringsreglene kan skje, sier Røe Isaksen følgende:

- Raskt. Men det betyr ikke at det kommer i løpet av fem minutter.

Finansminister Jan Tore Sanner sier at regjeringen om kort tid legger fram justeringer av permitteringsordningene. Foto: NTB scanpix
Studioet fortsetter under annonsen

Vil ha aksjeforbud på Stortinget:

Eigil Knutsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, vil forby stortingsrepresentanter å spekulere i aksjer.

Solveig Horne (Frp) kjøpte i høst 2.000 aksjer i Norwegian for 1.100 kroner. Det skjedde samtidig med at partiene på Stortinget diskuterte om staten skal gå inn og redde det kriserammede flyselskapet fra konkurs.

– Jeg tenkte vel at jeg kunne være litt vågal. Det er ikke en kjempestor pott, sier Horne til Aftenposten/E24. Hun sier hun tenkte på habiliteten, men avviser at hun har innsideinformasjon.

Eigil Knutsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, sier han mener det er feil at representanter kan bedrive aksjespekulasjon. Han tror likevel ikke folkevalgte lar egen vinning styre utformingen av en redningspakke for enkeltselskap.

– Men det svekker troverdigheten at det finnes økonomiske koblinger, sier han.

Han mener representanter bør klare seg med å eie aksjer via fond.

– Vi må få en slutt på at stortingsrepresentanter har kjøp og salg av enkeltaksjer som hobby. Det er en risiko for at det kan påvirke beslutningene i nasjonalforsamlingen, og den risikoen må elimineres, sier han.

(NTB)

Går på dagen:

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fratrer fra sin stilling med umiddelbar virkning, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Årsaken er at han ikke har fått fornyet sikkerhetsklarering fra Sivil klareringsmyndighet, og han har derfor fått innvilget sin anmodning til Finansdepartementet om å få fratre stillingen.

- Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier de tar Finansdepartementets beslutning til etterretning.

- Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier Olsen.

Nicolaisen ble oppnevnt til stillingen i 2014.

Foto: Aleksander Andersen / NTB

Begjært konkurs - slår tilbake :

Tjeneste- og serviceselskapet ISS har begjært Joe & The Juice konkurs i Norge. Det melder E24 fredag formiddag.

– Joe & The Juice har hatt et kundeforhold til ISS på et par utsalgssteder. Det har dessverre bygget seg opp en situasjon over tid hvor Joe & The Juice har blitt skyldig ISS et beløp som ikke har blitt gjort opp som forutsatt, skriver kommunikasjonsdirektør Ronny Pettersen i en epost til avisa.

Fredag ettermiddag slår selskapet tilbake mot konkursbegjæringen:

- Vi er overrasket over å lese om konkursbegjæringen knyttet til vår virksomhet i Norge. Det er ikke grunnlag for en konkurs, skriver selskapet i en pressemelding og legger til at den ubetalte summen er på 40 000 norske kroner.

- Vi er skuffet. Denne saken skaper unødvendig usikkerhet blant våre ansatte og forretningspartnere.

Joe & The Juice, som opprinnelig er dansk, satset på det norske markedet i 2013. De siste åra har kjeden gått med underskudd i Norge.

Foto: Francis Joseph Dean, Shutterstock / NTB

Får coronabonus:

Coronapandemien har ført til et krevende og spesielt år for Posten og Bring. Nå får alle ansatte som ikke får lederbonus, 5.000 kroner ekstra utbetalt.

– Nedstengingen i mars førte til store endringer for de ansatte. De har levert en formidabel innsats, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten til NRK.

Fram til midten av november hadde Posten opplevd 42 prosent økning på pakker fra netthandel sammenlignet med i fjor.

Hvert år sendes det flere millioner pakker i førjulstiden, og de siste årene har andelen bare økt. I år venter Posten en historisk mengde pakker, og de har derfor trappet opp med 600 personer ekstra til jul.

(NTB)

Equinor selger eierandel i Dogger Bank:

Equinor har inngått en avtale om salg av 10 prosent eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A og B i Storbritannia for omlag 202,5 millioner britiske pund, opplyser Equinor i en pressemelding fredag.

Det tilsvarer nærmere 2,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Dette er vår tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. Vi viser nok en gang vår evne til å skape verdi fra våre fornybarprosjekter. Dogger Bank er den største vindparken under utbygging i verden, og vi er glade for å ønske Eni velkommen som ny partner, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim.

Kjøperen er det italienske oljeselskapet Eni. Eni har også inngått en avtale om kjøp av 10 prosent i Dogger Bank A & B fra prosjektpartner SSE. Når transaksjonen er fullført, vil dermed selskapet eie 20 prosent av Dogger Bank A og B.

– Det er en stor mulighet for Eni å komme inn i offshore vind i Nord-Europa for å tilegne ytterligere kompetanse innen sektoren, takket være samarbeid med to av industriens ledende selskaper, sier Claudio Descalzi, CEO i Eni, i pressemeldinga.

Avtalen gjelder med virkning fra ferdigstillelse av prosjektfinansieringen 25. november.Transaksjonen forventes å bli sluttført i begynnelsen av 2021.

Foto: Equinor

Norwegians passasjertall falt med 95 prosent i november:

Norwegians trafikktall for november ble kraftig påvirket av lavere etterspørsel som følge av reiserestriksjonene i Europa.

I november fløy 124 481 kunder med Norwegian, 95 prosent færre enn samme måned i fjor. Den totale kapasiteten (ASK) var ned 96 prosent, mens passasjertrafikken (RPK) var 98 prosent lavere. Fyllingsgraden lå på 44,4 prosent, en reduksjon på 39 prosentpoeng.

- Pandemien fortsetter å ha en negativ innvirkning på driften vår. Med reiserestriksjoner i hele Europa, er etterspørselen svært lav. Det er imidlertid veldig gode nyheter for luftfarten at det snart vil komme vaksiner, og vi skal delta i konkurransen om kundene når muligheten til å reise kommer tilbake. Vårt mål nå er å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap med en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, i en pressemelding.

Selskapet skriver i pressemeldingen at bookingene inn mot jul viser en positiv tendens.

Vekterstreiken er over :

Vekterstreiken er over etter at det også med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble oppnådd enighet om en avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned siden. De ansatte tar opp igjen arbeidet senest fredag morgen, den 4. desember. Det melder NHO i en pressemelding.

- Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen.

Dette er løsningen:
- Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.
- Det gis et tillegg på kr. 1 med virkning fra 1. april neste år.
- Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2.
- Det er enighet om å godskrive læretiden til lærlinger slik at denne telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse. Videre er det enighet om at lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien.
- Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig.
- Det kan betales timelønn for deltider til og med 20 prosent stilling. For deltider over 20 prosent stilling og inntil 50 prosent stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter avtale med tillitsvalgt og som en prøveordning.

Vil hente nytt milliardbeløp:

Norwegian vil hente inn fire milliarder kroner i friske penger, i en ny rekapitaliseringsprosess, skriver selskapet selv i en børsmelding.

Norwegian har i dag sendt ut innkalling til en ekstraordinær generalforsamling 17. desember for å be aksjonærene om nødvendige fullmakter til blant annet å konvertere gjeld til egenkapital.

- Vi har som mål å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap. Det vil medføre en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram i en pressemelding.

«Gjennom ovennevnte rekaitaliseringsprosess har selskapet som mål å tiltrekke seg inntil fire milliarder kroner i kontanter, i tillegg til betydelig likvidisering av eksisterende gjeld til markedspris», heter det i børsmeldingen.

Der skriver også Norwegian at de gikk med et tap på 6,4 milliarder norske kroner i andre og tredje kvartal, men at de klarte å bedre likviditeten med 18,2 milliarder kroner gjennom årets første restrukturering.

For en snau måned siden sa den norske regjeringen nei til ekstra krisehjelp til Norwegian.

I kjølvannet av det har flyselskapet måttet søke om konkursbeskyttelse for to datterselskap i Irland i november. Selskapet sliter med mye gjeld og lave inntekter på grunn av koronapandemien.

Før coronakrisen hadde Norwegian rundt 10.000 medarbeidere, men etter at de i kjølvannet av regjeringens nei permitterte ytterligere 1600, er det nå bare 600 som er i arbeid.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Historisk underskudd i SAS:

Flyselskapet SAS' helårsresultat er kraftig påvirket av koronapandemien. På ett år tapte SAS 10,6 milliarder kroner før skatt.

Torsdag morgen publiserte flyselskapet resultatene for fjerde kvartal i sitt avvikende regnskapsår. Tallene gjelder fra november i fjor til og med oktober i år.

Flyselskapets resultat før skatt endte på minus 10,2 milliarder svenske kroner, noe som tilsvarer om lag 10,6 milliarder norske kroner. Året før hadde SAS et overskudd på 794 millioner kroner.

- Siden begynnelsen av 2020 har koronaviruset forandret forutsetningene for hele flybransjen gjennom restriksjonene som har blitt innført over hele verden og den generelle uroen for å reise som mange opplever. Naturligvis påvirker dette også SAS, og resultatet for kvartalet og regnskapsåret har blitt kraftig påvirket av den pågående pandemien, uttaler konsernsjef Rickard Gustafson i en pressemelding.

Flyselskapets inntekter falt med 55 prosent, fra 46,1 milliarder svenske kroner i fjor til 20,5 milliarder kroner i år. I fjerde kvartal falt inntektene med 77 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

(NTB)

Tror grensehandelen vil overleve:

Kjøpmenn på svensk side av grensa tviler på at avgiftskuttene i den norske budsjettenigheten vil utløse noen krise.
- Jeg tror ikke dette kommer til å påvirke grensehandelen i noen større grad. Prisforskjellene er så store, og kostnadsnivået i Norge er så høyt. Det er flere mekanismer som ligger bak grensehandelen enn at man kjøper billig snus, sier Ståle Løvheim til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han er sjef for Nordby Shoppingcenter i Strömstad.

Mads Idbratt, sjef for Gottebiten på Nordby-senteret, ser heller ikke ut til å la seg stresse.

– Det er ikke positivt for oss. Men vi tror fortsatt at vi kommer til å gjøre det bra. Det er definitivt ikke snakk om noen krise, sier han.

(NTB)

HAR TRUA: Svenske kjøpmenn tror grensehandelen vil fortsette til tross for norske avgiftskutt. Foto: Annika Byrde / NTB
- Knapt sett maken

- Knapt sett maken

borsen